o bioenergoterapii

/źródło: praca.pl/
Do oficjalnego wykonywania zawodu bioenergoterapeuty w Polsce należy zdać egzaminy w Izbie Rzemieślniczej na Czeladnika lub Mistrza bioenergoterapii.

Charakterystyka zawodu
Bioenergoterapeuta jest osobą zajmującą się dziedziną medycyny niekonwencjonalnej, polegającą w dużym uproszczeniu na odblokowywaniu kanałów energii pacjenta, które mają zapewnić samoistne zwalczenie choroby przez organizm człowieka. Osoba pracująca w tym charakterze na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia, oraz informacji uzyskanych poprzez szczegółowy wywiad z pacjentem odnajduje kanały energetyczne i analizuje tak zwaną aurę pacjenta, oraz poprzez znane sobie metody wpływa na ich odblokowanie strumieniem energii. Jak w przypadku innych metod
niekonwencjonalnych, bioenergoterapia posiada zwolenników i przeciwników, jednocześnie nie posiadając oficjalnie potwierdzonych skutków pozytywnych lub negatywnych dla odbiorcy. Jest
wykorzystywana przeważnie w przypadkach, gdy pacjent nie znalazł dotychczas tradycyjnej metody niwelowania objawów chorobowych. Metoda ta może też oddziaływać pozytywnie na pacjenta poprzez
autosugestię.

Wymagania
Bioenergoterapia nie jest dziedziną medycyny akademickiej, dlatego też osoby się nią trudniące nie posiadają dyplomu ukończenia adekwatnych studiów medycznych, a jedynie zaświadczenie zdanego egzaminu w Izbie Rzemieślniczej na jednym z poziomów – czeladniczym, lub mistrzowskim.

Konieczność posiadania wiedzy z pogranicza różnorodnych dziedzin, charyzmy, i innych zdolności, pozwalających na pozyskiwanie pozytywnych rezultatów jest w tym przypadku niezaprzeczalna.
Bioenergoterapeuci muszą posiadać cechy personalne, umożliwiające umiejętne podejście do pacjenta, przeprowadzenie z nim wywiadu. Osoby trudniące się tym zawodem wielokrotnie łączą go z posiadaniem jednej spośród specjalizacji medycyny tradycyjnej.

Warunki pracy 
Zabiegi bioenergoterapeutyczne odbywają się w gabinecie bez udziału osób trzecich, podobnie jak w przypadku tradycyjnych wizyt lekarskich. Zawód ten posiada też większość cech tradycyjnej praktyki lekarskiej.
http://bioenergoterapia.edu.pl/standard.pdf

6.04.2020 Klasyfikacja zawodów

https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-
opisow-zawodow/-/klasyfikacja_zawodow/za… 1/1

Nazwa: Bioenergoterapeuta
Kod: 323002
Synteza: Bioenergoterapeuta jest zawodem o charakterze usługowym. Sferą działania bioenergoterapeuty jest biopole pacjenta. Bioenergoterapeuta diagnozując biopole, przeprowadza wywiad z pacjentem, w trakcie którego poznaje jego historię choroby.
Wykonując zabieg energetyczny monitoruje stan pacjenta. Po jego zakończeniu dokonuje zamknięcia i zabezpieczenia biopola chorego i udziela zaleceń odnośnie zdrowego stylu życia. Bioenergoterapeuta informuje pacjenta o możliwości wystąpieniaskutków ubocznych zabiegu i udziela informacji, jak powinien postępować. Zawód bioenergoterapeuty można zdobyć na drodze kształcenia rzemieślniczego. Zadania zawodowe: przeprowadzanie wywiadu dotyczącego stanu zdrowia i informowanie pacjenta o wskazaniach i przeciwwskazaniach do zabiegu bioenergoterapii, podawanie zaleceń i informowanie o spodziewanych efektach; rozpoznawanie zmian biopola i zakłóceń energetycznych;
dobieranie technik terapeutycznych; oczyszczanie energetyczne zaburzonych stref organizmu; zasilanie stref bioenergetycznych niedoborów, harmonizowanie i wzmacnianie aury; wykonywanie zabiegów prolaktycznych i wspomagających powrót do zdrowia;
informowanie pacjenta o zaleceniach i ew. wskazaniach do dalszej terapii oraz o konieczności nieprzerywania leczenia medycznego, a w przypadkach szczególnych konsultowanie się z lekarzem lub innymi specjalistami; organizowanie stanowiska zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii; przestrzeganie etyki zawodowej.”

Dodatkowe linki:
https://portal.abczdrowie.pl/bioenergoterapia-w-polsce

https://stylzycia.polki.pl/medycyna-naturalna,czym-jest-bioenergoterapia,10299152,artykul.htm